Ликуй народе! Ганьо пак е твой!
Уцели си съдбата безпогрешно.
И утре, щом от глад надигнеш вой,
спомни си за падението днешно.

За факлите, с които се стопи
последната искрица, че си верен.
За скота, който иска да търпи
най-скверните дела в живота черен.

За хитрия и мазен политик,
готов на килограм да те купува.
За болката от искрения вик,
която даже пукнат грош не струва.

За пълния от птици терминал,
които ще отлитат надалече.
За мъката и страшната печал,
които някой „земен рай“ нарече.

За мутрите, с които ще блести
едничкият ти образ за години.
За гнусното, което ще лъсти,
потъпкало завети и светини.

Ликуй народе! Ганьо пак е твой!
Дори Алеко в гроба да извика.
Дари му пак съдбата си, без бой,
щом ликата намери си прилика…

Ясен Ведрин